Ambitie
 

De Nederlandse Task Force Duurzame Palmolie wil een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van de productie en het gebruik van duurzaam geproduceerde palmolie en werkt aan het behalen van de volgende doelstelling: 

'Uiterlijk eind 2015 is alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam.'

Met 'duurzame palmolie' wordt bedoeld dat de palmolie is gecertificeerd volgens de RSPO principes en criteria en dat de palmolie wordt verhandeld volgens een van de drie door de RSPO goedgekeurde handelssystemen: 'segregation', 'mass balance', of 'book & claim'.

Deelnemers van de Task Force Duurzame Palmolie verbinden zich aan deze doelstelling.


  Klik hier voor het hele rapport 2013
 Klik hier voor het overzicht van de 2012 resultaten  Klik hier voor het hele rapport
   Download het overzicht van de 2012 resultaten  Download de jaarrapportage 2012
   Click here for the English version.  Click here for the English version.
Download hier het overzicht van inzet van Nederlandse bedrijven voor Duurzame Palmolie

Download het overzicht van inzet van Nederlandse bedrijven voor Duurzame Palmolie

 


 Download het Actieprogramma 2013 Naast de taak van de Task Force Duurzame Palmolie om deze ambitie te realiseren, werkt de Task Force ook aan het vergroten van het draagvlak voor duurzame palmolie en voor de RSPO. De Task Force Duurzame Palmolie vervult de functie van communicatieplatform voor de deelnemers van de Task Force Duurzame Palmolie. De Task Force informeert bedrijven en organisaties over ontwikkelingen op het gebied van duurzame palmolie. Hierbij kan worden gedacht aan informatie over koop/gebruik duurzame palmolie, claims, actuele ontwikkelingen binnen de RSPO, etc. Download de factsheet Duurzame Palmolie

 Click here for the English version.
Tevens biedt de Task Force ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bespreken van mogelijke bottlenecks. In nauwe verbondenheid met RSPO- werkgroepen kan naar oplossingen worden gekeken voor knelpunten die zich in de praktijk voordoen bij het kopen of gebruiken van duurzame palmolie.

 

Download
hier de tekst van het Manifest, dat op 2-11-2010 is aangeboden aan Henk Bleker, Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Download het Manifest

   Click here for the English version.

 

 

Login