Het belang van duurzame palmolie

Palmolie speelt een belangrijke rol in het voldoen aan de wereldwijde behoeften naar meer en duurzamer geproduceerd voedsel. Uitbreiding van palmolieareaal heeft in de afgelopen decennia in sommige gevallen echter bijgedragen aan ontbossing, milieuvervuiling en sociaaleconomische problemen voor lokale bewoners. De Task Force en de Nederlandse oliën en vettensector erkennen deze misstanden, maar werken tegelijkertijd aan een duurzamere uitbreiding van de palmolieproductie.

Een van de standaarden voor duurzame palmolie is de Rondetafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). Om duurzame palmolieproductie vorm te geven heeft de RSPO 8 basisprincipes en 39 criteria vastgesteld. Deze Principles & Criteria (P&C) combineren een efficiënte palmolieproductie met de bescherming van primary forest gebieden of gebieden met High Conservation Values. Daarnaast worden er eisen gesteld aan betere arbeidsomstandigheden en het beschermen van mensenrechten bij de uitbreiding van de palmolieproductie. Steeds meer bedrijven sluiten hierbij aan of committeren zich nog verder gaande eisen voor duurzame palmolie. Begin 2016 werd hierdoor al 21% van de wereld palmolieproductie duurzaam geproduceerd met als gevolg dat steeds meer levensmiddelenproducten duurzame palmolie bevatten.


Efficiënt

Oliepalmen zijn zeer efficiënte producenten van olie; één hectare oliepalm levert gemiddeld 3,7 ton olie per jaar op. In vergelijking met andere eetbare oliën is dit de hoogste opbrengst per hectare.

averageyield-1.png

Economische ontwikkeling

Kleine boeren in zuid oost Azië zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30 tot 40 procent van de totale palmolieproductie. Hiermee is palmolie een belangrijke bron van inkomsten voor veel huishoudens. Best Management Practices van de RSPO ondersteunen en stimuleren economische ontwikkelingen extra door in te zetten op hogere opbrengsten en minder gebruik te maken van herbicide en pesticide. De RSPO biedt ook specifieke aandacht aan smallholders in de smallholder working group.

High Conservation Value

De bescherming en het behoud van bossen met een High Conservation Value (HCV) vormen een belangrijk onderdeel van de P&C van de RSPO. HCV gebieden zijn bossen met een hoge mate aan biodiversiteit, een belangrijke ecologische functie of van culturele waarde. Sinds 2005 is het voor RSPO bedrijven verboden HCV gebieden te ontbossen. Bedrijven zijn tevens verplicht een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de alvorens een gebied te ontginnen. Tegelijkertijd nemen bedrijven maatregelen om bedreigde diersoorten op of om de plantage te beschermen.

Respectering lokale wetgeving

Een van de beginselen van de RSPO P&C is het voldoen aan nationale en lokale regelgeving. De RSPO geeft hier invulling aan door de P&C toe te spitsen op nationale en regionale regelgeving door de nationale interpretatie. Hierdoor staat de duurzame palmolie ook garant voor een legal compliance in het land van productie.

Free, Prior and Informed Consent

Free Prior en Informed Consent (FPIC) staat voor een vrijwillige en eerlijke onderhandeling tussen bedrijven en lokale gemeenschappen over de komst van palmolieplantages. Het vooraf en goed geïnformeerd zijn van lokale gemeenschappen staat hierin centraal. FPIC is een belangrijk onderdeel van de RSPO P&C. De RSPO fungeert hierin als platform waarbinnen bedrijven en gemeenschappen op een gelijkwaardige manier kunnen onderhandelen.

FPIC is niet alleen maar van belang bij palmolie. Ook bij andere grondstoffen of grondgebruik komen problemen met landgrabbing of onjuist en oneerlijke geïnformeerde gemeenschappen voor. Hierdoor is FPIC een duurzaamheidselement dat verder reikt dan palmolie alleen.