Palmolie in ons dagelijks leven

Palmolie is een van de meest gebruikte plantaardige oliën ter wereld. Het is een belangrijke grondstof in voedingsmiddelen als margarines, koekjes en ijs, maar ook in non-food producten als lippenstift en zeep. Palmolie is een drager van smaak, en geeft tegelijkertijd structuur aan producten. Daarnaast wordt palmolie als ingrediënt gebruikt in diervoeders en in biodiesel. Op deze manier komt palmolie voor in meer dan de helft van alle producten die te koop zijn in de supermarkt en die we dagelijks gebruiken.


Stijgende vraag

De wereldwijde vraag naar plantaardige oliën en vetten groeit nog steeds. Door de groeiende welvaart en bevolking stijgt het gevraagde volume palmolie momenteel richting de 60 miljoen ton. Hierdoor speelt palmolie een belangrijke rol in het beantwoorden van de wereldwijde vraag naar meer voedsel.

Deze toenemende vraag leidt echter ook tot een uitbreiding van het oliepalmareaal in de productielanden. De zorg bestaat dat dit in bepaalde gevallen ten koste gaat van het tropisch regenwoud en tropisch veenbos. Ook bestaan er zorgen ten aanzien van arbeidsverhoudingen op plantages, landconflicten het vrijkomen van broeikasgassen en het gebruik van pesticiden en herbiciden.

stijgendevraag-1.png

Standaarden voor duurzame palmolie

De uitdaging is om te zorgen dat de uitbreiding en productie van palmolie op een duurzame manier plaatsvindt. Met respect voor mens en natuur in palmolie producerende landen. Dit kan door palmolie te kopen die verbouwd is volgens de criteria van internationale duurzaamheidsstandaarden. Een van de belangrijkste standaarden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie is de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie, de RSPO. De RSPO is een platform van bedrijven, investeerders en maatschappelijke organisaties in de palmolieketen die zich in zetten voor duurzame palmolie. Gezamenlijk hebben zij internationaal geaccepteerde criteria opgesteld voor duurzame palmolie productie. Deze schrijven onder andere voor dat aangesloten palmolieproducenten hun plantages niet uitbreiden ten koste van tropisch regenwoud en gebieden met een hoge biodiversiteit. Ook zijn er criteria opgenomen over het respecteren van de rechten van werknemers en de lokale bevolking. Steeds meer bedrijven sluiten hierbij aan of committeren zich aan nog verdergaande eisen voor duurzame palmolie. Daarnaast heeft de RSPO verschillende handelssystemen opgezet waarmee duurzame palmolie in verschillende vormen kan worden opgenomen. De Nederlandse oliën- en vettensector heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming en vormgeving hiervan. Overige standaarden voor duurzame palmolie zijn onder andere de 'International Sustainability Standard (ISCC)' en 'Rainforest Alliance'. Ook de twee grootste producerende landen Maleisië en Indonesië zetten met nationale standaarden voor duurzame palmolie stappen richting een duurzamere palmolieproductie.

Inmiddels is 21% van de wereld palmolieproductie duurzaam geproduceerd (RSPO). De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie verwerkte 84 % RSPO gecertificeerde duurzame palmolie in 2015. Samen met kweekvis en hout loopt palmolie hiermee voorop als het gaat om de verduurzaming van handelsketens ten opzichte van andere grondstoffen als koffie, cacao en soja (CBS Monitor Duurzame Agro-grondstoffen).