België

De Belgische alliantie Duurzame Palmolie (BASP) verbindt zich eraan om er voor te zorgen dat tegen 2020 alle voedingsproducten die ze produceren waarin palmolie verwerkt zijn voor de Belgische markt alleen maar duurzame palmolie bevatten. Een eerste stap is dat producten tegen einde 2015 alleen RSPO gecertifieerde palmolie op de Belgische markt gebruiken.

De Belgische alliantie bestaat uit de volgende federaties en individuele bedrijven:

 • FEVIA (Federatie van de Voedingsindustrie)
 • UNIFA (de vereniging van Belgische fabrikanten en importeurs van grondstoffen voor bakkerij, patisserie, chocolatiers en ijsbereiders)
 • FGBB (de Federatie van Grote Bakkerijen van België)
 • CHOPRABISCO (de Koninklijke Belgische Vereniging van de Biscuit-, Chocolade-, Praline- en Suikergoedindustrie)
 • FBVO (de Federatie van Belgische Fabrikanten van Oliën en vetten)
 • BELGAPOM (de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking)
 • Aigremont
 • Ferrero
 • Natra Malle
 • Unilever
 • Vandemoortele
 • Lotus Bakeries
 • Puratos
 • Royale Lacroix
 • SIPEF

Duurzame palmolie betekent volgens de Alliantie een palmolie die gecertificeerd is volgens RSPO op strikt onafhankelijke wijze. Het is een traceerbare palmolie, met bekende oorsprong. Duurzame palmolie beschermt de bossen met een hoge beschermingswaarde, een hoge koolstofwaarde, en alle veengebieden. Op de plantages moeten best practices worden toegepast. Duurzame palmolie respecteert de rechten van de arbeiders, lokale gemeenschappen en bevolking. Duurzame palmolie steunt de kleine, onafhankelijke boeren door hen in de palmolieketen te betrekken. De Alliantie wil door een jaarlijkse monitoring het percentage aan duurzame palmolie meten.

In haar charter engageert de Alliantie zich om Pamolie te verwerken die niet bijdraagt tot ontbossing via de bescherming van:

 • Bossen met High Conservation Values (HCVs)
 • High Carbon Stock gebieden (HCS)
 • Veenlanden, ongeacht de diepte

Palmolie die de emissie van broeikasgassen reduceert via toepassing van Goede Praktijken (Zie RSPO Best Practices). Palmolie die de rechten van de arbeiders, de lokale gemeenschappen en bevolking respecteert, op basis van het beginsel van vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de gemeenschappen. Palmolie die de kleine, zelfstandige producenten steunt door deze in de palmolieketen te betrekken

Voor meer informatie zie: www.duurzamepalmolie.be