• 1. Wat is palmolie?

  Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie in de wereld. Palmolie zit in 60% van de producten uit de supermarkt. Van alle plantaardige oliën die in de wereld worden geconsumeerd, is 32% palmolie. Palmolie geeft structuur aan producten en in voedingsmiddelen vervult palmolie een belangrijke rol als bijvoorbeeld smaakmaker.

  Palmolie wordt gewonnen uit de palmvrucht. Deze tropische vrucht is rood van kleur door het hoge gehalte aan bètacaroteen, en heeft ongeveer de grootte van een grote olijf. De vrucht heeft een pit, waar palmpitolie van wordt gemaakt. Elke palmvrucht bevat ongeveer 30-35 % olie.

 • 2. Hoeveel palmolie wordt er geproduceerd?

  Oliepalmen worden zowel gekweekt op grote plantages als door kleinschalige landbouwbedrijven. Circa 85% van de teelt vindt plaats in Indonesië en Maleisië. Als gevolg van bevolkingsgroei en de toename van de welvaart in landen als China en India blijft de vraag naar palmolie sterk groeien. De verwachting is, dat de productie van palmolie van de huidige 56 miljoen ton met meer dan 25 procent groeit naar een mondiaal niveau van meer dan 68 miljoen ton in 2020. In de palmolie-producerende landen draagt de handel in palmolie bij aan de economische groei en armoedebestrijding.

 • 3. Wat mag ik communiceren over mijn product wanneer het Segregated of Identity Preserved palmolie bevat?
  • De palmolieproducten in dit product zijn afkomstig uit RSPO gecertificeerde productielocaties.
  • RSPO gecertificeerde productielocaties zijn onafhankelijk goedgekeurd door auditors op het nakomen van de strikte richtlijnen voor sociale en omgeving verantwoordelijkheid van de RSPO.
  • Door dit product te kiezen, ondersteunt u de RSPO gecertificeerde palmolie industrie en draagt u bij aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie: www.rspo.org.
  • RSPO gecertificeerde duurzame palmolieproducten zijn apart gehouden van andere palmolieproducten door de hele handelsketen.
  • Vanuit de raffinages kunnen RSPO gecertificeerde palmolieproducten worden teruggeleid tot aan RSPO gecertificeerde productielocaties.
  • De gehele handelsketen is gemonitord door onafhankelijke, RSPO goedgekeurde, auditors.
  • Referenties naar (of beelden van) specifieke RSPO gecertificeerde productielocaties wanneer de relatie van het bedrijf tot deze locaties kan worden bevestigd door bedrijfsdocumenten.
 • 4. Wat mag ik communiceren over mijn product wanneer het Mass Balance palmolie bevat?
  • De palmolieproducten in dit product zijn verkregen via door de RSPO goedgekeurde regelgeving.
  • Palmolieproducten afkomstig uit RSPO gecertificeerde productielocaties zijn gemixt met conventionele palmolieproducten in de handelsketen.
  • Het volume palmolieproducten in dit eindproduct staat voor een equivalent volume aan palmolieproducten afkomstig van RSPO gecertificeerde productielocaties. RSPO gecertificeerde productielocaties zijn onafhankelijk goedgekeurd door auditors op het nakomen van de strikte richtlijnen voor sociale en omgevings verantwoordelijkheid van de Ronder Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO).
  • Communicatie NIET toegestaan bij Mass Balance:
   • Alles dat er toe kan leiden dat consumenten geloven dat RSPO gecertificeerde palmolieproducten onderdeel zijn van het product.
 • 5. Wat mag ik communiceren over mijn product wanneer de palmolie is afgedekt middels Book & Claim?
  • GreenPalm is een certificaat handelsprogramma ontworpen om omgevings en sociale effecten van de productie van palmolie te verminderen. Het programma is goedgekeurd door de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO).
  • Voor iedere ton palmolieproduct gebruikt in het maken van het product is een vrijwillige premie betaald aan palmolieproductielocaties met een RSPO certificering. Gecertificeerde productielocaties zijn onafhankelijk goedgekeurd door auditors op het nakomen van de strikte richtlijnen voor sociale en omgevings verantwoordelijkheid van de Ronder Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). De palmolie zelf wordt vervolgens verkocht, verwerkt en verhandeld in de normale manier.
  • Communicatie NIET toegestaan bij Book & Claim:
   • Alles dat er toe kan leiden dat consumenten geloven dat RSPO gecertificeerde palmolieproducten onderdeel zijn van het product.
 • 6. Is palmolie een duurzaam gewas?

  Palmolie is het meest efficiënte oliehoudende gewas ter wereld, en heeft de hoogst mogelijke opbrengst per hectare grond in vergelijking met andere gewassen voor plantaardige olie. Daarbij vereist het de laagste hoeveelheid kunstmest per beplante hectare. Doordat de palmbomen de bodem permanent bedekken, zijn landbouwgronden die voor palmolie worden gebruikt beschermd tegen bodemerosie.

  Of zoals de Deense palmboer Carl Bek-Nielsen die in Maleisië gevestigd is het uitdrukt: "Om een ton olie te produceren, heb je 22 hectare soja nodig, 2 hectare zonnebloemen of olijfbomen, 1,52 hectare koolzaad en slechts 0,26 hectare oliepalmbomen. Palmolieplantages maken wereldwijd maar 0,96 procent uit van alle aangeplante landbouwoppervlakte, maar ze leveren wel 32 procent van alle vetten voor onze voeding."

 • 7. Is alle palmolie te traceren tot de oorsprong?

  Steeds meer voedingsmiddelenproducenten willen overstappen naar volledig traceerbare palmolie. Dat is heel zinvol. Veel bedrijven kunnen ook al voor grote delen van hun olie zeggen van welke oliemolens de palmolie afkomstig is. Door beperkte locale monitoringssystemen is het op andere plekken wel nog een probleem om de aanvoer goed in kaart te brengen. Hierdoor blijven nare berichten de wereld in komen. Dit slaat terug op de voedingsmiddelenproducenten. Een stimulering van de vraag in combinatie met begeleiding van plantages en kleine boeren moet hierin verandering brengen.

 • 8. Kunnen we in plaats van palmolie niet beter andere oliën gebruiken?

  Van alle plantaardige oliën die in de wereld worden geconsumeerd, is 1/3 palmolie. Oliën worden vaak in een mix gebruikt in producten, elke olie heeft daarbij zijn eigen specifieke eigenschappen. Palmolie levert energie en geeft structuur aan producten. In voedingsmiddelen vervult palmolie bovendien een belangrijke rol als smaakmaker. De technische eigenschappen van palmolie maken dat er niet zo maar een andere vervangende olie is te vinden met dezelfde eigenschappen en al zeker niet een olie die even productief/efficiënt is.

 • 9. Gaan andere standaarden niet al verder dan RSPO?

  Vele partijen zijn verenigd in de RSPO, toch verschillen ze van mening over of de ontwikkelingen snel genoeg gaan en of de richtlijnen ver genoeg gaan in het bestrijden van ontbossing. Dit is niet erg. Verduurzaming is een continu proces en blijft zich hierdoor vernieuwen en verbeteren, met de RSPO als benchmark.

  RSPO certificering is een benchmark voor duurzame palmolie over de gehele wereld. In de afgelopen 10 jaar sinds de oprichting van de RSPO zijn al goede resultaten behaald. Van de wereldwijde productie in 2014 was 18 % RSPO gecertificeerd. Hiervan wordt slecht 52% ook als zodanig verkocht.

  Als we willen dat telers van palmolie strengere standaarden accepteren moeten we hen ondersteunen en stimuleren door meer duurzame palmolie te gebruiken. Als we bedreigde diersoorten willen beschermen moet straks elke druppel palmolie duurzaam geteeld zijn. RSPO nodigt andere standaarden uit tot samenwerking.

  De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie verwerkte 61% RSPO gecertificeerde duurzame palmolie in 2013. Samen met kweekvis en hout loopt palmolie hiermee voorop als het gaat om de verduurzaming van handelsketens ten opzichte van andere grondstoffen als koffie, cacao en soja (CBS Monitor Duurzame Agro-grondstoffen).

  Nota bene: sommige bedrijven besluiten over te stappen op palmolie vrije producten. Dat is zeker geen oplossing voor het probleem.

 • 10. Gaat de groei van duurzame palmolie snel genoeg?

  Van de wereldwijde productie is inmiddels 18 % RSPO gecertificeerd. Hiervan wordt slecht 52% ook als zodanig verkocht. In Nederland groeit het gebruik van duurzame palmolie groeit gestaag. De groei kan versneld worden als ook andere Europese landen duurzame palmolie gaan bevorderen. De afzet van de NL import in palmolie vindt immers ook op Europese schaal plaats. De Task Force overlegt hierover met andere nationale initiatieven en werkt hard aan het behalen van het commitment voor 2015. We roepen alle bedrijven uit de palmolieketen op om de vraag naar duurzame palmolie te versterken, wat een stimulans zal zijn voor de palmolietelers om meer duurzame palmolie te telen. De strijd tegen ontbossing is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen uit de keten. Ook als partijen minder dicht bij consumenten staan zoals foodservice, catering en diervoeding.

 • 11. Hoeveel oppervlak aan palmolieplantage is er?

  Wereldwijd zijn er ongeveer 16 miljoen hectare palmolie (Oilworld Annual 2014). Dit is een toename van ongeveer 10 miljoen hectare sinds 1990. Het totale palmolieareaal in Indonesië is momenteel 7.4 miljoen hectare en in Maleisië 4.5 miljoen hectare.

 • 12. Wat is het verband tussen palmolie en ontbossing?

  Ontbossing en de productie van palmolie hebben niet altijd een direct causaal verband. Palmolie is een van de landgebruiken waarvoor tropisch regenwoud moet verdwijnen, maar andere landgebruiken zoals houtkap, mijnbouw en plantages voor pulp en papier of rubber dragen ook bij aan ontbossing.

  De snelheid van ontbossing in palmolie producerende landen is dan ook niet gelijk aan de toename aan palmolieplantage areaal. In Indonesië bijvoorbeeld, was de totale ontbossing in de periode 2000-2012 15.79 mha. Voor een vergelijkbare indruk zie ook de website van Global Forest Watch. Tegelijkertijd stelde Maleisië begin jaren negentig al een wet in werking waardoor er niet meer dan 50% ontbost mag worden. Veel palmolieplantages in Maleisië zijn daarom te vinden op oude rubber of cacao plantages. • 13. Hoeveel palmolie gaat er naar biobrandstof?

  Van de hoeveelheid in Nederland geïmporteerde palmolie gaat ruim de helft naar biobrandstof. Palmolie wordt wereldwijd toegepast als biobrandstof, maar Europa speelt hierin een relatief kleine rol. Regelgeving met betrekking tot het bijmengen van biobrandstoffen bij fossiele brandstoffen heeft hierop een sterke invloed. Steeds meer komt men er achter dat dit misschien geen optimale weg is, als het gaat om de inzet van zogenaamde eerste generatie brandstoffen. Tweede generatie biobrandstoffen gemaakt uit afval zijn echter vaak nog te duur. Tot er een betere oplossing gevonden is draagt palmolie als biobrandstof bij aan het verminderen van de gebruikte hoeveelheid fossiele brandstof. Alle palmolie toegepast voor biobrandstof is geproduceerd conform de richtlijnen van de 'Renewable Energy Directive' (RED) en daarmee duurzaam.

  Mogelijk dat de toepassing van algen in de nabije toekomst een alternatief biedt. In Nederland bestaat het grootste deel van de biobrandstof uit 'used cooking oils'en beslaat palmolie maar een klein deel.