Organisatie

De Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) is een samenwerkingsverband van de in Nederland gevestigde schakels in de palmolieketen; de raffinadeurs van palmolie, de verschillende sectoren die de palmolie verwerken en de retail die consumentenproducten aanbiedt waarin palmolie verwerkt is. Deze partijen werken samen aan het stimuleren van de productie en het gebruik van duurzaam geproduceerde palmolie. De DASPO is in 2016 opgericht als opvolger van de Task Force Duurzame Palmolie. In mei 2016 publiceerde de Task Force haar definitieve eindrapportage met het aandeel van 84% duurzame palmolie verwerkt in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. De verduurzaming van de palmolieketen is echter een continue proces. Vanaf 2016 zetten de leden van de DASPO zich daarom in voor de stimulering van meer 'mass balance' en 'segregated' gecertificeerde duurzame palmolie en de continue verbetering van certificeringsstandaarden voor duurzame palmolie. De DASPO rapporteert ieder jaar over de voortgang van het gebruik van duurzame palmolie in Nederland in de vorm van een rapportage.

Het voorzitterschap en secretariaat van de DASPO wordt gevoerd door MVO - de ketenorganistaie voor oliën en vetten. MVO behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle schakels in de keten van oliën en vetten en is het platform voor producenten, importeurs, verwerkers en afnemers binnen de keten en voor overleg met overheid en maatschappelijke organisaties. Als zodanig zet MVO zich in voor een duurzame ontwikkeling gezondheid en veiligheid in de sector. MVO fungeert op die gebieden als kenniscentrum, signaleert ontwikkelingen in maatschappij, wetenschap en markt en ondersteunt de bedrijfsvoering in de sector.

Lees hier het persbericht van de DASPO.