Andere organisaties

Op mondiaal niveau werkt de industrie samen met maatschappelijke organisaties binnen de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). Ook Nederlandse maatschappelijke organisaties ondersteunen de ambitie en het commitment van de Task Force. Daarnaast werken ze ook in eigen projecten aan het verduurzamen van de palmolieketen.

Solidaridad

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie met meer dan 45 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Het Solidaridad Palm Olie programma ondersteunt en faciliteert bedrijven die hun palmolieketen willen verduurzamen. De nadruk van het programma ligt op het betrekken van kleine boeren bij de verduurzaming en borgen van rechten van werknemers. Voor meer informatie zie: http://www.solidaridadnetwork.org/supply-chains/palm-oil

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin mens en natuur in harmonie leven. We willen niet alleen de natuur beschermen en goed beheren, maar ook beschermen tegen bedreigingen van buitenaf zoals ontbossing voor landbouw. Dat doen we op verschillende manieren. Met voorlopers uit het bedrijfsleven hebben wij de Ronde Tafel Duurzame Palmolie (RSPO) opgezet, waarin afspraken zijn gemaakt voor de productie van verantwoorde palmolie. Dit leidde tot breedgedragen criteria die moeten bewerkstelligen dat palmolieproductie alleen daar plaatsvindt waar dit niet ten koste gaat van mensen en waardevolle natuur. We stimuleren bedrijven duurzame palmolie te produceren en te gebruiken, en meten hun voortgang hierop via onze tweejaarlijkse Palm Oil Buyers Scorecard. In de productielanden richten we ons o.a. op het beschermen van waardevolle natuur met projecten in het veld, het stimuleren van goede wetgeving voor landgebruik en het begeleiden smallholders naar verantwoorde productie. Voor meer informatie zie: http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/thema_s/bossen/ontbossing/palmolie/