Ambitie

De Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil stimuleert de productie en het gebruik van duurzame palmolie en zet zich in voor een duurzame palmolieketen. Om deze ambitie te realiseren committeren de leden van de Dutch Alliance zich aan:

1. het behoud van de ambitie voor 100 procent duurzame palmolie verwerkt in Nederland voor de Nederlandse markt

2. het stimuleren van hun leden om (producten met) fysiek duurzame palmolie, palmpitolie, afgeleide fracties en derivaten RSPO (Identity Preserved, Segregated en Mass Balance) of -equivalent te verwerken dan wel in te kopen voor de Nederlandse markt 3. het pleiten voor en het stimuleren van een verbetering van certificeringsschema's voor duurzame palmolie zoals RSPO of -equivalent, in lijn met relevante ontwikkelingen.

Lees hier het complete commitment van de DASPO. For English click here.