Leden en partners

Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging

De Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV) is de brancheorganisatie voor producenten van gemaksvoeding zoals kroketten, frikadellen, oriëntaalse snacks, salades, sandwiches, pizza's en kant-en-klaar maaltijden. De vereniging heeft als missie het doen groeien van de branche, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, het optimaliseren van het ondernemingsklimaat, het verbeteren van de concurrentiepositie en het vergroten van het marktaandeel van de aangesloten ondernemers. De 35 leden van de AKSV vertegenwoordigen ruim 80% van de markt en zijn in aard en omvang een representatieve afspiegeling van de Nederlandse gemaksvoedingsindustrie.

www.aksv.nl

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel(CBL) behartigt de collectieve belangen van de supermarktbranche en food service bedrijven. Bij het CBL zijn 27 bedrijven aangesloten. De producten van de CBL-leden die palmolie (of fracties of derivaten) bevatten, zijn divers en variëren van sauzen, koekjes, ijs, margarine, zeep tot cosmetica.

www.cbl.nl

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en spreekbuis van bedrijven en brancheorganisaties in de Nederlandse levensmiddelenindustrie (food en non-food). De FNLI is spreekbuis voor bedrijven en brancheorganisaties en aanspreekpunt voor handelspartners, NGO's, overheid, politiek en media. Ze informeert leden over het belang van en de mogelijkheid tot het omschakelen naar duurzame palmolie, volgens een van de drie handelsopties: Book&Claim, Mass Balance en Segregated. De belangrijkste FNLI-sectoren en -industrieën die palmolie (of fracties of derivaten van palmolie) gebruiken, zijn o.a. de margarine- industrie, de aardappelverwerkende industrie, de bakkerij- en zoetwarenindustrie, de sauzenindustrie, de gemaksvoedingindustrie maar ook de zuivelindustrie (bijvoorbeeld koffiecreamers,vetpoeders en ijs). Voor wat betreft non-food zit het gebruik van palmolie vooral in producten voor persoonlijke hygiëne.

www.fnli.nl

International Margarine Association of the Countries of Europe

Margarine fabrikanten in Nederland worden vertegenwoordigd door de Europese associatie voor margarine en spreads (IMACE –NL). Palmolie in deze sector wordt gebuikt als ingrediënt in margarines, frituuroliën en bak- en braadproducten. Het accent van de sector ligt op consumentenproducten, maar ook grondstoffen/ingrediënten voor andere voedingsmiddelen (met name bakkerijmargarines en industriële margarine) vallen binnen het assortiment.

www.imace.org

Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie

De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) is de brancheorganisatie voor diervoederproducenten en vertegenwoordigt de belangen van fabrikanten van mengvoeders en pre-mixen, van kalvermelkproducenten en van leveranciers van vochtrijke diervoeders. Palmolie wordt gebruikt bij de productie van diervoeder. Daarnaast worden in mengvoeders substantiële volumes palmpitschilfers (een bijproduct van de palmolieproductie) verwerkt.

www.nevedi.nl

Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie

De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) behartigt de belangen van de aardappelverwerkende industrie. Palmolie wordt gebruikt voor de productie van voorgebakken aardappelproducten.

www.vavi.nl

Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie

De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) vertegenwoordigt fabrikanten van koek, snoep en hartige versnaperingen. De brancheorganisatie is in 2000 ontstaan uit de samenvoeging van Verbisco (koek), Nevesuco (snoep) en NSC (chocolade) en heeft ruim 120 leden vanuit zowel het MKB als het grootbedrijf. Palmolie wordt voornamelijk gebruikt bij de vervaardiging van koek, banket en chocoladeproducten. VBZ stimuleert een maatschappelijk verantwoord en optimaal ondernemersklimaat voor haar leden

www.vbz.nl

De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten

De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten (Vernof) vertegenwoordigt de belangen van zeven bedrijven die plantaardige oliën, vetten en eiwitten produceren en die plantaardige en dierlijke oliën en vetten raffineren in Nederland. Vernof heeft zich vanaf het begin van de Task Force gericht op de promotie en realisatie van de fysieke handelsstromen. Tevens leveren Vernof leden de palmoliegegevens die nodig zijn bij het maken van de jaarlijkse monitoring in deze rapportage.

In 2013 werd de Ketenorganisatie voor oliën en vetten MVO opgericht. Alle bedrijven die lid zijn van Vernof zijn ook lid geworden van deze Ketenorganisatie MVO. In 2014 nemen de Vernof bedrijven dan ook als MVO lid hun verantwoordelijkheid als lid van de Task Force. Vernof zal als agenda lid wel nog altijd betrokken blijven bij de ontwikkelingen binnen de Task Force.

www.vernof.nl

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

Het voorzitterschap en secretariaat van de Task Force Duurzame Palmolie wordt gevoerd door MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten (het voormalige Productschap Margarine, Vetten en Oliën). MVO behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle schakels in de productiekolom van oliën en vetten en is het platform voor producenten, importeurs, verwerkers en afnemers binnen de keten en voor overleg met overheid en maatschappelijke organisaties. Als zodanig zet MVO zich in voor een duurzame ontwikkeling gezondheid en veiligheid in de sector. MVO fungeert op deze gebieden als kenniscentrum, signaleert ontwikkelingen in maatschappij, wetenschap en markt en ondersteunt de bedrijfsvoering in de sector.

www.mvo.nl

Initiatief Duurzame Handel

IDH, The Sustainable Trade Initiative (IDH) helpt internationale handelsketens verduurzamen. IDH organiseert coalities van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden en co-financiert publiek-private verduurzamingsplannen in 18 sectoren, waaronder palmolie. IDH onderschrijft de ambities van de Task Force Duurzame Palmolie en zal door inzet van expertise, internationale netwerken en publiek-private investeringen deze ambities helpen realiseren

www.idhsustainabletrade.com

Samenwerking

De bij de Dutch Alliance aangesloten partijen vertegenwoordigen verschillende in Nederland gevestigde brancheorganisaties in de palmolieketen. De Dutch Alliance bestaat uit verschillende brancheorganisaties onder het voorzitterschap en secretariaat van MVO – ketenorganisatie en in partnerschap met IDH, The Sustainable Trade Initiative. Deze partijen vertegenwoordigen een groot gedeelte van de palmolieketen in Nederland en zetten zich in om deze te verduurzamen. Andere partijen uit de palmolieketen zijn van harte welkom zich aan te sluiten bij de Dutch Alliance.