Corporate communicatie

Bedrijven die duurzame palmolie gebruiken, mogen daarover communiceren in corporate communicate. Bedrijven gebruiken hiervoor het RSPO trademark (zie onder). Om te garanderen dat alle marktpartijen zorgvuldig worden geïnformeerd heeft de RSPO de zogenaamde Rules on Market Communication and Claims ontwikkeld. Deze regels schrijven voor hoe bedrijven hun corporate communicatie met betrekking tot RSPO kunnen invullen.

Leden van de RSPO mogen communiceren over:

  • RSPO lidmaatschap, -status, -geschiedenis en -voortgang
  • RSPO website (www.rspo.org)
  • de melding dat uw organisatie het werk van de RSPO ondersteunt
  • de geschiedenis van uw organisatie met betrekking tot de RSPO
  • (alleen voor 'ordinary members') vertoning RSPO trademark op uw website mits vergezeld van de tekst: "Check onze voortgang op www.rspo.org" (Deze link moet verwijzen naar de lidmaatschapspagina van uw bedrijf).

Let op: Bedrijven mogen niet meer het RSPO logo (oranje letters) gebruiken voor corporate commuicatie. Deze is per 1 september 2015 voorbehouden aan het RSPO secretariaat.

Alvorens daadwerkelijk te communiceren over RSPO wordt bedrijven aangeraden de volledige communicatieregels te lezen op: Members/resources/communications op www.rspo.org.


Neem voor verdere vragen contact op met de Task Force.RSPO_Trademark_Logo-1-1.png