Multi-site certificering

Bedrijven in de palmolieketen met meerdere productielocaties kunnen gebruik maken van multi-site certificering. Voordeel van een multi-site certificering is dat bedrijven met meerdere productielocaties met vergelijkbare activiteiten niet elk jaar bezocht hoeven te worden door de certificeringsinstantie. Bedrijven komen in aanmerking onder de volgende voorwaarden:

  • Een juridische/contractuele link tussen minimaal twee locaties.
  • Locaties moeten onder leiding staan van een hoofdkantoor.

Internal Control System

Bij een multi-site certificering maakt een bedrijf gebruik van een Internal Control System (ICS). ICS is een set van procedures en processen waarmee het bedrijf vastlegt hoe 'supply chain certification' werkt, uitlegt hoe de verslaglegging plaats vindt, interne audits vastlegt en verantwoordelijkheden bepaalt. Het ICS moet vanuit het hoofdkantoor centraal worden uitgevoerd en geadministreerd. Daarnaast moet het hoofdkantoor een implementatie training opzetten voor de betreffende locaties.

Interne audit

Het hoofdkantoor voert ten minste ieder jaar op iedere locatie een interne audit uit om te controleren of de locatie aan de eisen van suppy chain certificering voldoet. Niet conform gevonden resultaten moeten verbeterd worden. Resultaat en verbeteringen moeten aan de certificeringbureau overhandigd kunnen worden.

Externe audit

Een geaccrediteerd certificeringsbureau controleert onafhankelijk het ICS systeem en steekproefsgewijs enkele locaties die onder de multi-site certificering vallen.

Voor meer informatie over multi-site certificering lees de module F van de RSPO Supply Chain Certification Standard op members/resources/supplychaincertification op www.rspo.org.