Product communicatie

Bedrijven die duurzame palmolie gebruiken, mogen daarover ook - vrijwillig - communiceren op hun product. Bedrijven gebruiken hiervoor het RSPO trademark (zie onder). Regels en richtlijnen voor het gebruik hiervan zijn vastgelegd in de zogenaamde Rules on Market Communication and Claims van de RSPO. Hiermee wordt gegarandeerd dat alle marktpartijen en consumenten zorgvuldig worden geïnformeerd. Deze regels schrijven voor welke claims gebruikt mogen worden in product gerelateerde communicatie en in welke gevallen het RSPO trademark afgebeeld mogen worden.

Waar moet ik aan voldoen?

  • U moet beschikken over een RSPO Trade Mark License (Members/trademark/licenses op www.rspo.org). (Vanaf 1 september 2015 ontvangen nieuwe leden dit automatisch).
  • Ten minste 95% van alle palmolie-afgeleide ingredi├źnten in het product moeten RSPO gecertificeerd zijn. Bij ten minste 50% gecertificeerde duurzame palmolie in het product kunt u een 'partial claim' maken.
  • U moet Supply Chain gecertificeerd zijn.

Bedrijven kunnen de volgende specifieke claims gebruiken voor product communicatie. Deze claims zijn afhankelijk van de gebruikte - of combinatie van - RSPO handelssystemen:

  • Identity Preserved (IP) en Segregation (SG): CERTIFIED. Dit product bevat gecertificeerde duurzame palmolie.
  • Mass Balance (MB): MIXED. Dit product draagt bij aan productie van duurzame palmolie.
  • Book & Claim (B&C): Dit product draagt bij aan productie van duurzame palmolie. Eindgebruikers kunnen een certificaat kopen voor een bepaalde hoeveelheid palmolie die duurzaam wordt geproduceerd.

Producten kunnen ook combinaties van bovenstaande handelssystemen bevatten. Van toepassing is dan de regelgeving van het "minst strikte" handelssysteem. Hierbij geldt de volgende volgorde van meest strikt naar minst strikt: IP > SG > MB> Book & Claim.

Bedrijven kunnen ook een gedeeltelijke claim maken. Ten minste 50% van de palmproducten in een product moet hierbij IP, SG, of MB gecertificeerd zijn. Het overige percentage moet afgedekt zijn met B&C. De hierbij horende claim is:

  • 'Partial Claim': 50% MIXED. Dit product draagt bij aan de productie van duurzame palmolie

Alvorens daadwerkelijk te communiceren over RSPO wordt bedrijven aangeraden de volledige communicatieregels te bekijken bij: Members/resources/communications op www.rspo.org.


Neem voor verdere vragen contact op met de Task Force.


RSPO_Trademark_Logo-1-1.png